Archeologie anno 2015

Magazine cover

Gevonden voorwerpen

Op bedrijventerrein Sterckwijck in Boxmeer werden in 2007 boerderijen, erven en water-putten gevonden die aantonen dat er al 4500 jaar mensen wonen in dit gebied.

Boxmeerse
vondsten in
‘Historybox’

Op bedrijventerrein Sterckwijck in Boxmeer werden in 2007 boerderijen, erven en water-putten gevonden die aantonen dat er al 4500 jaar mensen wonen in dit gebied.

Boxmeerse
vondsten in
‘Historybox’

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

Het Provinciaal Depot Bodem-vondsten werkt voor 61 gemeen-ten. De 5 grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond,
’s-Hertogenbosch en Bergen
op Zoom) hebben allemaal een
eigen depot met archeologische vondsten.

De collectie is ook digitaal te raad-plegen. Op deze digitale kaart is te zien van welke vindplaatsen er in het depot materiaal is opgeslagen.

Terug

Terug

Wie wil kan op afspraak het depot
in ’s-Hertogenbosch bezoeken.
Wetenschappers, studenten archeologen en vrijwilligers van heemkundekringen komen regel-matig de collectie bekijken en bestuderen. Ook instellingen die
een expositie willen samenstellen, kunnen vondsten lenen via een bruikleenovereenkomst. Het depot geeft daarmee een mooi, overzich-telijk en goed gedocumenteerd overzicht van de bewonings-geschiedenis van Brabant.

In Uden zijn in 2014 ruim 50 graven gevonden uit de Merovingische tijd (525-725 na Christus). Dat gebeurde aan de Schepersweg in Uden, waar een weg werd aangelegd. In de gra-ven vonden amateurarcheologen ook ijzeren zwaarden, messen, sieraden, kleding en keramiek.

Graven in Uden
per toeval ontdekt

Boxmeerse
vondsten

Lees meer

Boxmeerse
vondsten

Lees meer

Terug

Terug

Deksels en bekers, sieraden en messen, potten en schalen. En bij alles hoort een beschrijving met foto’s.

Oud griffiegebouw
Het depot aan de Waterstraat
is gevestigd in het voormalige griffiegebouw van de provincie Noord-Brabant. De bewaarplaats heeft 2 belangrijke doelen: het ’generatiebestendig’bewaren
en het toegankelijk maken van vondsten.

Toegankelijk
voor onderzoek

Lees meer

Toegankelijk
voor onderzoek

Lees meer

Terug

Terug

Van 1 van de eerste Romeinen in Noord-Brabant.
Het is gevonden in Cuijk.

1e helft 1e eeuw na Christus

Romeins drinkbekertje

Hanger met amethist (violettekleurige kwarts = mineraal)
uit Sint-Oedenrode.

10e eeuw na Christus

Hanger

Bronzen hielbijlen uit de dal van de Beerze (Oost-Brabant).

ca. 2000 tot 800 voor Christus

Hielbijlen

Zalfpot van majolica (soort keramiek met tinglazuur) uit een adellijk
huis in Oisterwijk. Dit is 1 van de voorlopers van het Delfts blauw.

16e - 17e eeuw na Christus

Zalfpot

Zwaard van Geertruidenberg waarin een mysterieuze tekst is
ingelegd. Delen van deze tekst zijn nog steeds niet ontcijferd.

eind 13e begin 14e eeuw na Christus

Zwaard van Geertruidenberg

Een Keltische munt van de Ambiani (stam uit gebied
dat nu Noord-Frankrijk is), aan 1 kant geslagen.

ca. 50 voor Christus

Gouden Stater

Favoriete vondsten

'Schatjes'
Op verzoek van Brabant Magazine stelde depotbeheer Ronald Louer zijn persoonlijke top 6 van favo-riete vondsten samen. Zelf noemt hij het ‘mijn schatjes’.

Griffie-
gebouw

Lees meer

Griffie-
gebouw

Lees meer

Terug

Terug

ARCHEOLOGISCH DEPOT

Bekijk de film

ARCHEOLOGISCH DEPOT

Bekijk de film

Midden in het centrum van
’s-Hertogenbosch is een schat
aan archeologische vondsten te vinden. In het zogeheten Provin-ciaal Depot Bodemvondsten ligt
het resultaat van 150 jaar archeo-logisch onderzoek op meer dan 1500 plekken in Noord-Brabant. Etages vol stellingen, kasten, planken en schappen. En die lig-gen en staan weer vol met glas, aardewerk, metaal, botten, hout, steen, noem maar op.

Favoriete
vondsten

Lees meer

Favoriete
vondsten

Lees meer

Terug

Terug

laten doen voorafgaand aan
de bouw. Dat levert vaak fantastische dingen op. Brabant Magazine zet het Provinciaal Depot Bodem-vondsten in de schijnwerpers en toont grotevondsten uit
Uden en Boxmeer.

Schatgravers op zoek naar
bijzondere archeologische vondsten. Als er ergens een nieuw gebouw komt, zie je
ze standaard in actie.
Gemeenten en provincie
zijn wettelijk verplicht om bedrijven opgravingen te

voorwerpen

Gevonden

Cultuur

Lees meer

Lees meer

een exclusieve
rondleiding

een exclusieve
rondleiding

Maak kans op 1 van de 5 exclusieve rondleidingen voor 2 personen in het Provinciaal Depot Bodemvondsten
in ’s-Hertogenbosch, dat normaal alleen op Monumentendag open is.

De 5 winnaars krijgen op 1 juli
persoonlijk bericht. De e-mail-adressen worden uitsluitend gebruikt voor deze wedstrijd
en worden niet bewaard.

Win een
exclusieve rondleiding

Welke organisatie zat tot de jaren 70 in het gebouw
van het Provinciaal Depot Bodemvondsten?

BEANTWOORD
DE VOLGENDE VRAAG

x

x

Professor Frans Theuws (Univer-siteit Leiden) is nog altijd erg enthousiast. “Ontdekkingen van ‘Frankische’ grafvelden in
Brabant waren in de jaren na de Tweede Wereldoorlog schering
en inslag. Daarna werd het stil. Waarom? Misschien omdat er
geen heideontginningen meer waren en dit soort grafvelden
juist dáár lagen? Nu is er dan
de ontdekking van een nieuw grafveld in Uden.”

Volgens Theuws is het een
belangrijke verrassing, omdat
in dit grafveld de rijke graven
van de allereerste kolonisten
uit de 6e eeuw in Brabant zijn gevonden.

Nog altijd enthousiast

x

x

Ook kun je met je smartphone of tablet in het gebied gaan staan en zien hoe het er in de Steentijd of Romeinse tijd om je heen uit zag: een 360 graden beeld.

“Vroeger kwamen de resultaten van dergelijke opgravingen in een wetenschappelijk rapport terecht. Nu is die informatie ook toeganke-lijk voor een breed publiek”, zegt initiatiefnemer Joost de Jong. “Iedereen kan het beleven, met elkaar delen op sociale media en zelfs eigen verhalen en foto’s toe-voegen. Een prachtige toepassing.”

360 graden
in beeld

x

x

boxmeer.historybox.nl

j

boxmeer.historybox.nl

k

Meer weten?

x

x

boxmeer.historybox.nl

j

boxmeer.historybox.nl

k

Meer weten?

Ook kun je met je smartphone of tablet in het gebied gaan staan en zien hoe het er in de Steentijd of Romeinse tijd om je heen uit zag: een 360 graden beeld.

“Vroeger kwamen de resultaten van dergelijke opgravingen in een wetenschappelijk rapport terecht. Nu is die informatie ook toeganke-lijk voor een breed publiek”, zegt projectleider Joost de Jong. “Iedereen kan het beleven, met elkaar delen op sociale media en zelfs eigen verhalen en foto’s toe-voegen. Een prachtige toepassing.”

360 graden
in beeld

x

x

http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/vondstcomplexen

https://boxmeer.historybox.nl/panoramas/vtour/tour.html

https://boxmeer.historybox.nl/panoramas/vtour/tour.html

Brabant Magazine 17 - Bestuursakkoord

Brabant Magazine 17 - Interactief

Technology by MagStream Real Time Publishing